Werkgevers kiezen steeds vaker voor de online werkplek Startportaal voor hun werknemers. Vooral nu het thuiswerken steeds meer het “nieuwe normaal” gaat worden.

Thuiswerken: het nieuwe normaal?

Het is raar hoe het in het leven kan lopen. Vóór 27 februari 2020, toen de eerste officiële coronapatiënt in Nederland bekend gemaakt werd, werkte 32% van de Nederlandse beroepsbevolking minstens 1 uur per week thuis. En toen brak de coronacrisis uit…

Tijdens de intelligente lockdown in maart/april vorig jaar is het aantal thuiswerkenden in ons land gestegen naar 52%. Dit aandeel daalde gedurende 2020 naar 42% in september/oktober, maar in januari van dit jaar steeg dit weer naar 48%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Thuiswerken tijdens en na de coronacrisis’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dit onderzoek geeft een interessante kijk op het verloop én de verwachting van het thuiswerken in Nederland. Van de Nederlandse beroepsbevolking verwacht 48% na de coronacrisis vaker thuis te werken dan voor de coronacrisis.

Je merkt wel dat men het nu wel erg lang vindt duren en dat medewerkers de live interactie met andere collega’s erg missen. Was dit percentage in juni/juli 50%, nu ligt dat op 60%. Ook al zijn Microsoft Teams, Zoom en andere tools prima oplossingen, mensen zijn nu eenmaal sociale wezens. Toch zien werkgevers steeds meer in dat ook na de coronacrisis meer medewerkers een aantal dagen in de week thuis zullen blijven werken. De voorkeur gaat hierbij op dit moment uit naar 1-3 dagen in de week.

Veiligheid wint het van bereikbaarheid bij het thuiswerken

Werkgevers zijn zich steeds meer bewust van de rol van beveiliging bij het faciliteren van thuiswerken voor hun medewerkers. Tijdens de intelligente lockdown was de werkgever nog blij dat iedereen bereikbaar was, Nu worden er vraagtekens gezet hoe er vanaf de thuiswerkplek wordt omgegaan met vertrouwelijke- en privacygevoelige gegevens.

Uit onderzoek van uitgeverij Vakwereld blijkt dat 62,9% van de thuiswerkers gebruik maakt van ‘particuliere’ en algemeen in gebruik zijnde deelprogramma’s als Dropbox, Box en Google Drive voor hun werk. Daarvan is bekend dat het qua veiligheid voor zakelijk gebruik geen ideale oplossing is. Daar komt bij dat voor 63,2% het gebruik van eigen apparaten normaal is. Dat maakt het informatiebeheer nog onbeheersbaarder. Daarnaast geeft 90% van de respondenten aan dat ze zich ervan bewust zijn met gevoelige informatie te werken. Denk hierbij niet alleen aan persoonlijke informatie, maar ook aan offertes, contracten of projectinformatie. Conclusie: met het thuiswerken komt de veiligheid en privacy serieus in het gedrang, als hier niet goed over nagedacht wordt.

Startportaal als antwoord op het veiligheidsdilemma!

En daar zit voor veel bedrijven een lastig dilemma: we willen voor onze medewerkers een gebruiksvriendelijke werkplek op afstand, maar we willen ook de veiligheid garanderen. Je moet er namelijk niet aan denken dat gevoelige bedrijfsinformatie op straat komt te liggen! Dit zorgt ervoor dat bedrijven strenge securitymaatregelen nemen, met als gevolg dat werknemers heel creatief worden in het omzeilen daarvan. Dit allemaal met de beste bedoelingen, maar zich niet bewust zijnde van het feit dat ze juist daarmee nieuwe risico’s introduceren. Met de komst van de Wet Meldplicht Datalekken in 2016 hebben bedrijven nog meer maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen. Maatregelen die vaak de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komen. Zo zijn inlogprocedures nog strenger geworden en mogen er nog minder privé-applicaties zakelijk gebruikt worden. Dit zorgt voor frustratie bij de medewerkers die met een boze blik naar de ICT-afdeling kijken. Men wil immers een gebruiksvriendelijke werkplek die efficiënt is, maar veiligheid is ook belangrijk!

Dit dilemma bestond ook al voor de coronacrisis, daarom zijn wij bij 4Consult al in 2019 aan de slag gegaan met deze ingrediënten en hebben we een online werkplek ontwikkeld die niet alleen de gebruiker centraal stelt, maar waarbij ook niet wordt ingeboet op zaken als security en privacy: Startportaal.

Startportaal is een werkplek waarop gefaseerd kan worden overgegaan van een traditionele ICT-omgeving naar een moderne omgeving bestaande uit functionaliteit die als dienst wordt afgenomen. Een overgang die financieel aantrekkelijk is, omdat de kostenstructuur zo is opgebouwd dat men betaalt per gebruiker en die organisaties in staat stelt om op korte termijn kosten te besparen en op lange termijn legacy-systemen volledig uit te faseren.

Eén sleutel voor meerdere poorten!

Toegang tot Startportaal verkrijg je door één keer in te loggen. Eenmaal ingelogd heb je toegang tot alle applicaties die voor jou en de organisatie van belang zijn. Dit noemen we ‘single sign-on’. De applicaties staan als tegeltjes op het scherm, op dezelfde manier waarop apps op het scherm van een mobiele telefoon staan.

Het scherm van Startportaal kunnen we volledig in de “look-and-feel” van je organisatie maken. Startportaal is responsive, wat wil zeggen dat de manier waarop de tegeltjes worden weergegeven zich aanpast aan het gebruikte apparaat. Medewerkers vinden in hun gepersonaliseerde werkplek alle applicaties die voor hen relevant zijn. Zoals gezegd kunnen dat apps zijn, SaaS-applicaties of legacy-systemen. De medewerkers kunnen zelf applicaties toevoegen of weghalen, simpelweg door het zetten van een vinkje in een menu. Dat kunnen zowel applicaties van de werkgever zijn, zoals het ERP- of CRM-systeem, als applicaties van derden die de medewerker regelmatig raadpleegt, zoals bijvoorbeeld LinkedIn. Welke applicaties dit zijn bepaalt je organisatie.

Wil je meer weten over 4Consult en de dienst Startportaal? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!