Tien goede redenen

om voor 4Consult te kiezen

– Gecertificeerde kwaliteit en veiligheid
Bij 4Consult bent u verzekerd van een hoge kwaliteit dienstverlening en maximale beveiliging van uw data. Als gecertificeerde organisatie voldoen wij aan alle verplichte voorwaarden en strenge procedures om die kwaliteit en veiligheid te bieden. Zo voldoen wij aan de eisen van ISO 27001, een internationale standaard voor informatie-beveiliging. Daarnaast werken wij volgens de NEN 7510 richtlijnen. NEN 7510 richt zich op zorginstellingen en andere organisaties die bij informatievoorziening in de gezondheids-zorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.

– Vergaand privacybeleid
In ons privacybeleid gaan wij verder dan de verplichte voorwaarden volgens de ISO- en NEN- normen. Wij stellen wij extra strenge eisen aan ons personeel. Alle medewerkers van 4Consult leveren een Verklaring Omtrent Gedrag aan. Ook ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring en een ‘overeenkomst omgang data klanten’. Voor veel klanten is dit een prettig idee; voor onze klanten in de zorg is dit zelfs een must.

5  100% datagarantie
Uw data, en het behoud daarvan, is van essentieel belang voor de continuïteit van uw organisatie. 4Consult begrijpt dit als geen ander en biedt 100% datagarantie. Dit realiseren wij
met een meer dan redundante back-up omgeving. Op elke fileserver stellen wij schaduwkopie in en dagelijks worden alle bestanden via een incremental back-up naar onze online back-up server weggeschreven. Iedere nacht wordt met Veeam een volledige back-up van de gehele server (inclusief OS) gemaakt. Door deze maatregelen kunnen we bestanden eenvoudig terugzetten en kunnen we de server binnen een uur in de originele staat herstellen. Bovendien wordt elk uur op SAN-niveau een LUN-synchronisatie gemaakt naar een tweede datacenter. Dit betekent dat alle data van al onze klanten veilig staat opgeslagen op een tweede locatie

7  Professionele werkwijze
Bij 4Consult investeren we continu in de professionaliteit van onze medewerkers en werkwijze. Onze goed opgeleide ICTspecialisten volgen continu trainingen en opleidingen om hun kennis up-to-date te houden. Daarnaast werken we met ITIL (Information Technology Infrastructure Library), een van de meest gebruikte best-practices in IT-management voor het inrichten van de beheersprocessen binnen ICT-organisaties. Dit leidt tot verbetering van onze dienstverlening, standaardisatie en verhoogde (meetbare) klanttevredenheid. Ook hebben we ervaring met PRINCE2, een eveneens op best-practices gebaseerde projectmanagementmethode voor ICT-projecten.

9  Actueel
Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beschikbare technieken in de markt. Wij werken nauw samen met diverse vooraanstaande leveranciers. Onze medewerkers volgen en bezoeken vele seminars, beurzen en productpresentaties in binnen- en buitenland. Regelmatig houden wij sessies met onze klanten waarin wij uitleggen wat de laatste ontwikkelingen in de markt zijn. Andersom luisteren wij continu naar de wensen van onze klanten zodat we de juiste oplossingen blijven aanbieden. Via onze digitale nieuwsbrief infomeren wij onze klanten maandelijks over de laatste stand van zaken binnen de ICT

– Financieel gezond
4Consult is een financieel gezonde en winstgevende onderneming. Sinds onze oprichting in 2002 realiseren we een stabiele groei in zowel omzet als in het aantal klanten. Vanaf het eerste jaar zijn wij winstgevend. We hebben dus voldoende eigen vermogen om eventuele economische tegenvallers op te vangen. Daarnaast zijn we in staat om continu te investeren in nieuwe ontwikkelingen en nieuwe medewerkers. Om de financiële groei en continuïteit te borgen, werken we nauw samen met het landelijke Accountantskantoor Visser & Visser

– Streng beveiligingsbeleid
De veiligheid van uw data staat bij ons bovenaan. Wij doen er alles aan om die veiligheid te waarborgen. Dat begint bij de partijen die met onze hard- en software in aanraking komen. Wij vereisen dat alle externe leveranciers een overeenkomst tekenen waarin onze huisregels en inkoopvoorwaarden zijn vastgelegd. Daarnaast zijn alle ruimtes waar data van onze klanten staat opgeslagen, plus de ruimtes waar toegang mogelijk is tot data van onze klanten, streng beveiligd met de nieuwste technieken. Ook ons netwerk is met de beste apparaten beveiligd tegen indringers. Wij laten onze beveiliging regelmatig testen door gespecialiseerde bedrijven zoals KPN. Wilt u een test laten uitvoeren naar de veiligheid van ons netwerk? Dan verlenen wij daaraan – uiteraard in overleg – onze volledige medewerking.

6 – uptime garantie van 99,98%
Door de manier waarop ons netwerk is opgebouwd, kunnen
wij uitzonderlijk hoge uptime garanties geven op ons
complete netwerk. Op onze volledige netwerkomgeving in
het datacenter geven wij momenteel een uptime garantie
van 99,95% op jaarbasis (exclusief aangekondigd periodiek
onderhoud tijdens de avonduren).

8  Maatschappelijk verantwoord
en milieubewust Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met onze omgeving. Dit komt tot uiting in de aanschaf van duurzame producten, zoals ledverlichting en een 100% elektrische auto. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid reserveren we een deel van onze winst voor het ondersteunen van goede doelen als De Hersenstichting Nederland, stichting KIKA, Stichting Drugsinformatie en Preventie Jongeren, Stichting AAP en het Sophia Kinderziekenhuis.

10 – Transparant
Bij 4Consult hebben we geen geheimen. Onze klanten mogen precies weten hoe ons netwerk is opgebouwd en waarom wij tot de gekozen oplossing gekomen zijn. Wij staan hierbij open voor alle suggesties! Verder heeft u de mogelijkheid om onze risicoanalyse en ons bedrijfcontinuïteitsplan in te zien. Ook bent u van harte welkom om aanwezig te zijn bij onze restore testen. Minimaal één keer per jaar nodigen wij klanten uit om aanwezig te zijn bij onze redundantietest. Wij geven dan, onder begeleiding van een medewerker van het datacenter, eerst een rondleiding door de technische ruimtes van het datacenter en testen daar de stroomvoorziening, de koelinstallatie en de brandinstallatie. Daarna gaan we naar onze afgesloten serverruimte om de redundantie van ons netwerk te testen.

Bitnami